Montaža diesel tlačilke

Posebno opozorilo serviserjem pred montažo obnovljene diesel tlačilke

Diesel tlačilka
Normalno stanje tlačilke
Nečistoča na diesel tlačilki

Okvara na servisirani visokotlačni črpalki (slika desno) je nastala izključno zaradi nekvalitetnega goriva in vsebovanja velikih količin nečistoč, vode ali kemikalij.

Pred montažo obnovljene ali nove tlačilke oz. vbrizgalnih šob je potrebno OBVEZNO zamenjati čistilec za gorivo ter temeljito pregledati dovod ( predčrpalko in dovodne cevi) in čistočo goriva.

Čistilec za gorivo je zelo pomemben člen v sistemu za dovod goriva. Vložek čistilca vedno zamenjajte z novim, v časovnem intervalu, ki je odvisen od kvalitete goriva oz. po navodilih proizvajalca.

Zamenjava vložka čistilca mora biti strokovno izvedena, paziti je potrebno na brezhibnost tesnil in na pravilno priključitev cevovoda za gorivo.

Iz čistilcev, ki imajo na dnu ohišja pipico, je potrebno občasno izpustiti vodo. Uporabljajte samo originalne oziroma kvalitetne vložke filtrov goriva.

V kolikor sanacija rezervoarja goriva, dovodnih sistemov in čistilcev za gorivo ne bo izvršena skrbno in temeljito, bo zanesljivo prišlo do ponovitve iste okvare.

Za takšne primere naša garancija na izvršena popravila ne velja, vsi stroški ponovnega servisiranja se zaračunajo naročniku.

Prosimo vas, da s tem opozorilom seznanite tudi lastnika visokotlačne tlačilke.

Diesel servis Jelen